Stap over op duurzame koffie

Duurzaamheidsrapport 2020

Duurzaam en vooruitstrevend

Binnen Miko kent duurzaam ondernemen een lange voorgeschiedenis. Van een onderneming die al meer dan 2 eeuwen bestaat, mag je dat ook verwachten. Zo is het dak van de branderij in Turnhout voorzien van zonnepanelen, wordt de warmte die vrijkomt bij het branden van de koffie gebruikt om de kantoren te verwarmen en hergebruiken lokale boeren de koffievliesjes als grondverbeteraar.

Corporate Social Responsibility

In de loop van het jaar 2017 hebben we besloten om al onze bestaande duurzaamheid en Corporate Social Responsibility inspanningen te hergroeperen in een centraal programma door de hele Miko groep, wat heeft geresulteerd in het huidige CSR programma. Miko’s initiatieven hieromtrent zijn niet nieuw, integendeel, de meeste van hen bestaan reeds meer dan 15 jaar… en blijven actueel. Met ons partnership met het World Land Trust voldoen we al aan dertien van de zeventien gestelde VN-DOELSTELLINGEN voor duurzame ontwikkeling.

Saving the rainforest

In onze koffiebranderij zijn we altijd al pioniers geweest in het verminderen van de CO2 uitstoot en treffen hier allerlei vooruitstrevende milieumaatregelen voor. Bewust van de impact van CO2 op onze wereld is Miko via Puro al in 2006 gestart met het beschermen van regenwoud.  Sinds de start hebben we in het AMAZONE REGENWOUD al meer dan 15 reservaten langdurig kunnen beschermen in gebieden die beschouwd worden als de LONGEN VAN DE AARDE.

Klimaatneutrale koffie

Miko is, samen met natuurbeschermingsorganisatie Word Land Trust, een speciaal project gestart in Vietnam dat aangesloten is bij het REDD+ programma van de Verenigde Naties ter vermindering van de effecten van klimaatverandering. We hebben voor Puro koffie de CO2 uitstoot berekend in de gehele koffieketen en weten hierdoor precies hoeveel CO2 er vrijkomt bij koffieteelt en de verwerking. Doordat we investeren in de projecten van REDD+ helpen we mee de CO2 balans te herstellen en mogen we het gedeelte dat we zelf niet kunnen compenseren, wegstrepen.

Fairtrade Max Havelaar

De meest significante ontwikkeling binnen ons duurzaamheidsprogramma is ongetwijfeld het ontstaan van onze FAIRTRADE koffie “Puro”, intussen al meer dan 15 jaar geleden. Met Puro wilden we niet zomaar een fairtrade koffie zijn. We wilden een stap verder gaan… en besloten een concept te ontwikkelen dat iets terug zou kunnen geven aan onze aarde en de mensen die er in leven. er in leven.

Miko’s Puro koffie draagt met trots het Max Havelaar Fairtrade label, een initiatief dat we met plezier steunen. Dit kwaliteitslabel houdt een garantie in dat de lokale koffieboeren in de landen waar de koffiebonen geteeld en geoogst worden daadwerkelijk een faire prijs betaald krijgen voor hun koffiebonen.

Mensen als belangrijkste grondstof

Mensen zijn onze belangrijkste grondstof. Zonder hen is er geen vooruitgang. Daarom zorgen we goed voor onze mensen. Iedere dag vers fruit, voldoende opleidingsmogelijkheden en met regelmaat activiteiten om elkaar ook buiten het werk te treffen. We vinden het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen voor de mens en natuur om ons heen. Binnen MIKO willen we onze doelstellingen dan ook bereiken op een ethische manier. Met respect voor mensenrechten en een strikte visie omtrent anti-corruptie en anti-omkoping bepalingen. In het uitgebreide duurzaamheidsrapport gaan we hier verder op in.